Home > Uncategorized > Web/Enterprise 2.0 – The wisdom of the crowd

Web/Enterprise 2.0 – The wisdom of the crowd

Er vi rede for å vise vei innen den nye Web 2.0 og Enterprise 2.0 platformen. For de som ikke vet hva jeg snakker om se denne linken (Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration) eller noen av linkene fra SocialText under.
At jeg må skrive denne meldingen som en email med begrenset/manglende/ (mangelfulle og muligens uriktige) adressater (ut fra min begrensede kunnskap), illustrerer veldig godt begrensingene i dagens platformer for informasjons-deling og samhandling og grunnen til at det er på høy tid å se på anvendelse av Enterprise 2.0 funskjonalitet.. (Hadde vi ikke en blog på intranet-siden vår en gang – hvor ble det av den? – eller hva med noe forum funksjonalitet ?)
Å ta skrittet over til Enterprise 2.0 er en utfordring (men liten) teknologisk, men er muligens en desto større utfordring organisatorisk (administrativt) og muligens menneskelig/sosialt (blir bedre) – det betyr en ny måte å tenke på – men er , etter min mening – helt nødvendig for å kunne få maksimalt ut av ansatte i en kunnskapsbedrift. Igjen – se på artikkelen over, – her er noen stikkord :
Emergent Collaboration
Bottom-Up
Strukturen og perfeksjoneringen blir til mens man går – det finnes ingen fullkommen initielll struktur
La din stemme høre
The wisdom of the crowd
Dette faller inn i tanke-mønster til lean thinking, agile methods som vi finner i SCRUM metoden (som StatoilHydro snakker tildels mye om). Det beste resultat får man ved å tilrettelegge for en gryende perfeksjonisme som kommer ved at man erkjenner verdien av og har system for at alle stemmer høres – the wisdom of the crowd – og at ingen enkelt individ eller gruppe av individer har den fulle forståelse og oversikt i utgangspunktet. Dette er måten å operere på i en kunnskapsbedrift med komplekse problemstillinger/prosjekter/oppgaver og utnytte det aktivum som finnes i gruppen av kunnskapsarbeidere.
Det er litt skummelt, kanskje – for det kan synes som man mister kontrollen (flere enn ledelsen kan publisere, etc), men det er dette som ligger i sann empowerment. I SCRUM stoler man på kunnskapsarbeideren og har tillt til at han/hun kommer opp med det beste, wikipedia er et interessant Web 2.0 eksperiment/resultat – dette skulle vi ikke være redd for å teste ut i vår kunnskapsbedrift heller.
Det som nå skjer i sosiale nettverk som Facebook, LinkedIn, del.icio.us etc (kanskje du som jeg ristet på hodet av dette til å begynne med) er nettopp den type funksjonalitet som trenges i en kunnskapsbedrift.
Skal vi gå foran med et godt eksempel og vise kunder som StatoilHydro , Hydro , etc. gode anvendelsesmuligheter med dette?
Jeg kan se mange anvendelses-behov i StatoilHydro, f.eks kunnskap/erfarings utveksling , bedre utnytting av team-ressurser, etc. – alt dette trenger også å bli bedre i en kunnskapsbedrift som StatoilHydro.
Et enkelt anvendelses-område vi kunne begynne med er sosialt nettverk for alle oss som jobber med prosjekter i StatoilHydro – her kan vi fange opp status på prosjekter, aktiviteter, hva som skjer og ikke minst mulige business opportunities for IS Partner mot StatoilHydro. Det må være enkelt å komme igang og populariteten vil øke etterhvert som basen inneholder mer og mer kunnskap. Men noen ledere må ta intiativ og gå foran med et godt eksempel (se råd i artikkel). Og vi bruker SocialText (eller noen andre) til å hjelpe oss igang.

vennlig hilsen
Rolf Idar Isaksen

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: